Home

Welkom bij Spocior

Spocior wil een actieve bijdrage leveren aan spoorse mobiliteit door advisering, projectmanagement, interim management en daadwerkelijke levering van diensten.

Vandaar de naam: SPoor + OCIOR, Latijn voor sneller, prompter.

Spocior verbindt de schakels in de spoorketen door een intermediair of  adviesrol  in te vullen voor betrokken partijen.

Spocior is uniek, zij combineert theorie en praktijk over de spoorse techniekvelden en integreert de processen voor het vervoer over het spoor.

Spocior is verbonden met RailData, leverancier van geodetische spoor informatie.